Lars-Erik Borg | 2010-09-04

Bigglesklubben

Bigglesklubben är till för flygintresserade ungdomar från 12 år och uppåt. Den drivs gemensamt av modellflygklubben Linköpingseskadern, LEN och Östergötlands Flyghistoriska Sällskap, ÖFS.

I klubben genomförs regelbundet kurser/utbildning där ung­domarna får lära sig att under sakkunnig ledning bygga modell­flygplan av olika typer och att flyga med dem. De lär sig också varför ett flygplan kan flyga, hur en motor fungerar och mycket annat som har med flyg att göra. Studiebesök till verksamheter med flyganknytning står också på programmet. Viss tid tillbringas även i det nya Flygvapenmuseum för att studera både de gamla och de nyare flygplanen samt för att öka förståelsen för flygning genom att själva pröva museets olika experimentstationer för just ungdomar. Bigglesklubbens bygglokal ligger i källar­våningen i Flygets Hus i Malmslätt, ett hus där svensk flyghistoria bokstavligen sitter i väggarna, och där deltagarna har möjlighet att träffa äldre personer med mycken erfarenhet av flyg och som både kan berätta hur det var förr i tiden och hur det är idag.

För att göra utbildningen och modellarbetet både effektivt och roligt hålls kursgrupperna små med cirka 4-6 elever i varje. Deltagandet i kurserna är kostnadsfritt. Hittills har ett 40-tal ungdomar på detta sätt lärt sig mera om både modellflyg som hobby och om flygning och flygteknik i allmänhet.

Är du intresserad av att få veta mera om Bigglesklubben och modellflyg kontakta .

Läs även publicerade nyhetsnotiser taggade med:
Bigglesklubben