Tommy Drots | 2023-05-23

Kansli

ÖFS Kansli är etablerat i Flygets Hus i Malmslätt. Där finns personal som tar hand om sällskapets administration och medlemsservice. Vi finns på plats så gott som alla tors­dagar mellan klockan 9:00 och 12:00 under säsongen augusti till och med maj. Andra tider enligt överenskommelse. Vår telefon är: 013-297598 och vår e-post­adress är: kansli@ofsflyg.se.

I kansliet finns sällskapets samlade dokumentation samt kontorsutrustning och biblio­tek med mera. Där har vi även plats för mindre möten och besök. Kanslitjänsten be­drivs enligt principen ”öppet hus”. Kom gärna förbi för fika och lite flyghistorier. Vi har även en omfattande samling böcker, bilder och flygfilm som kan tittas på eller lånas.

Stig Holmström, Börje Larsson och Göran Danbolt förbereder årsmötet 2013.